top of page
234.jpg

UTVALGTE PROSJEKTER

ØSTRE AKER  VEI 17/19
OSLO

Grepet vil bedre tilgjengeligheten og sammenhengen i området.Dette vil også åpne for nye tverrforbindelser og gi økt døgnkontinuerlig aktivitet.

Vi ønsker at denne plassen er så fleksibel som mulig og vil kunne gir rom for mange typer aktiviteter som for eksempel; konserter, uteservering, markedsplass, grønnsakmarked, kunstutstillinger, lekeplass og mulighet for pop-up evenementer.

Vi mener at bygningene bør inneholder flere formål som kan støtte opp under aktivitet rundt knutepunktet Økern.

Enebolig Kjølhalstien, Horten.

Enebolig over to plan beliggende i strandkanten. Bygget er plasser på grunnmuren av et tidligere hus. Huset er tilpasset tomten slik at mest mulig av tomtens opprinnelige vegetasjon og trær er beholdt.

Kunden hadde ønske om å utvide boligen i 1. etasje med tanke på å kunne fortsette å bo der livet ut. Alle hoved-funksjoner skulle kunne tilrettelegges på 1.plan.

 

Vi valgte å utvide bygget på en del av tomten hvor et volum ikke ville konkurrere med den bevaringsverdige hagen og huset. I den forbindelse ble et anneks flyttet til en ny posisjon ved tomtens adkomstvei. Det nye volumet ble prosjektert som et kontrasterende element som underordner seg hovedbølet.

 

Det nye volumet er tenkt å ha slektskap med hageanleg-get på den måten at det utføres i et rustikk materiale; plass-støpt betong med wireoppheng på yttervegger. Dette tillater at veggene kan gro igjen med klatreplanter.

Totalentreprenør: På Millimeter'n

NYHETER

01

Scanmagazine

Skandinavian design

Reaktor AS: Transforming negative spaces into positive places

By Hanna Andersson

02

Arkitektnytt gir sine leserne arkitekturnyheter og arkitekturdebatt. I tillegg formidles arkitektstillinger. Lesere av arkitektnytt består i hovedsak av planleggere, sivilarkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter

03

Norske arkitekters landsforbund er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. NAL arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser.


 

bottom of page