UTVALGTE PROSJEKTER

ØSTRE AKER  VEI 17/19
OSLO

Grepet vil bedre tilgjengeligheten og sammenhengen i området.Dette vil også åpne for nye tverrforbindelser og gi økt døgnkontinuerlig aktivitet.

Vi ønsker at denne plassen er så fleksibel som mulig og vil kunne gir rom for mange typer aktiviteter som for eksempel; konserter, uteservering, markedsplass, grønnsakmarked, kunstutstillinger, lekeplass og mulighet for pop-up evenementer.

Vi mener at bygningene bør inneholder flere formål som kan støtte opp under aktivitet rundt knutepunktet Økern.

Enebolig Kjølhalstien, Horten.

Enebolig over to plan beliggende i strandkanten. Bygget er plasser på grunnmuren av et tidligere hus. Huset er tilpasset tomten slik at mest mulig av tomtens opprinnelige vegetasjon og trær er beholdt.

Tomten har et bratt terreng og ligger i et byggefelt med eldre og nyere bebyggelse. Et nøytralt og enkelt fasade-uttrykk er i stil med den eldre bebyggelsen, og vil gi et rolig inntrykk i et mangfold av tidsepoker og farger.

I disse områdene er tomtene små, derfor er plassbesparen-de og praktiske løsninger et absolutt krav. Her ble deler av huset sprengt inn i fjellet, og noe areal lagt under bakken. 

Det var ønske om åpne romløsninger og utsikt, i tillegg til homogent materialbruk og en logisk oppbygget konstruksjon som kunne oppleves gjennom alle etasjer. Dette dannet grunnlag for en spennende romfølelse med varierende etasjehøyder og utgang til terreng på flere nivå.

Totalentreprenør: På Millimeter'n

NYHETER

01

26 /  05  /  2021

Slik bygger du om kjelleren til boligrom. Utleiebolig eller ekstra plass? SINTEF viser hvordan du bygger en fuktsikker leilighet med god planløsning i kjelleren.

02

07  /  07  /  2021

Slik kan norske byer bli de mest bærekraftige i verden. Droner som summer over hustakene, blokker med skog på taket og 15-minutter gange til alt du trenger. Dette kan du finne i fremtidens byer. Vi kan ikke vente på fremtidige reduksjoner i utslipp...

03

12  /  07  /  2021

Norske Arkitekters Landsforbund har alltid gode og informative kurs og arrangementer. Her finner du link til oversikt over kurs som er åpent for påmelding: