234.jpg

UTVALGTE PROSJEKTER

ØSTRE AKER  VEI 17/19
OSLO

Grepet vil bedre tilgjengeligheten og sammenhengen i området.Dette vil også åpne for nye tverrforbindelser og gi økt døgnkontinuerlig aktivitet.

Vi ønsker at denne plassen er så fleksibel som mulig og vil kunne gir rom for mange typer aktiviteter som for eksempel; konserter, uteservering, markedsplass, grønnsakmarked, kunstutstillinger, lekeplass og mulighet for pop-up evenementer.

Vi mener at bygningene bør inneholder flere formål som kan støtte opp under aktivitet rundt knutepunktet Økern.

Enebolig Kjølhalstien, Horten.

Enebolig over to plan beliggende i strandkanten. Bygget er plasser på grunnmuren av et tidligere hus. Huset er tilpasset tomten slik at mest mulig av tomtens opprinnelige vegetasjon og trær er beholdt.

Tomten har et bratt terreng og ligger i et byggefelt med eldre og nyere bebyggelse. Et nøytralt og enkelt fasade-uttrykk er i stil med den eldre bebyggelsen, og vil gi et rolig inntrykk i et mangfold av tidsepoker og farger.

I disse områdene er tomtene små, derfor er plassbesparen-de og praktiske løsninger et absolutt krav. Her ble deler av huset sprengt inn i fjellet, og noe areal lagt under bakken. 

Det var ønske om åpne romløsninger og utsikt, i tillegg til homogent materialbruk og en logisk oppbygget konstruksjon som kunne oppleves gjennom alle etasjer. Dette dannet grunnlag for en spennende romfølelse med varierende etasjehøyder og utgang til terreng på flere nivå.

Totalentreprenør: På Millimeter'n

NYHETER

01

10 /  11  /  2021

Scanmagazine

Skandinavian design

Reaktor AS: Transforming negative spaces into positive places

By Hanna Andersson

02

11  /  11  /  2021

Arkitekturopprøret
For første gang vil Arkitekturopprøret i Norge kåre Norges styggeste nybygg. Blant kandidatene er Munchmuseet i Oslo og et hotell på øya Lovund på Helgelandskysten.

03

16  /  11  /  2021

Norske arkitekters landsforbund er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Vi arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser.