top of page
BREIMVEGEN
BERGEN

Tomten ligger i et værutsatt område av Norge, det er derfor hentet ut typiske fasadeløsninger fra den eldre omkringliggende bebyggelsen. Eksisterende uthus er beholdt og restaurert.

Det var ønske om åpne romløsninger og utsikt, i tillegg til homogent materialbruk og en logisk oppbygget konstruksjon som kunne oppleves gjennom alle etasjer. Dette dannet grunnlag for en spennende romfølelse med varierende etasjehøyder og utgang til terreng på flere nivå.

WHAT

Bolig

WHERE

Bergen

bottom of page