GRENSE-
SVINGEN

Vårt forslag til løsning er en sammenhengende bebyggelse hvor tre deler av strukturen trekkes opp i høyden. Bebyggelsen deler tomta diagonalt i to deler med forskjellig type kvaliteter.


En rolig del mot vest som har potensiale til å bli boligbebyggelse med skjermede uteoppholdsarealer på bakkeplan mot sør og vest. Denne delen kan også egne seg som en høyskole campus eller andre type næringslokaler med et torg/ møteplass i forkant.

WHAT

Mulighetsstudie

WHERE

Oslo

WHEN

2015

TA
KONTAKT

Trondheimsveien 184, 0570 OSLO

post(a)reaktor.as  telefon: 911 66 545

© 2019 by Reaktor as. Proudly created with Wix.com

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon