top of page
GRENSE-
SVINGEN

Vårt forslag til løsning er en sammenhengende bebyggelse hvor tre deler av strukturen trekkes opp i høyden. Bebyggelsen deler tomta diagonalt i to deler med forskjellig type kvaliteter.


En rolig del mot vest som har potensiale til å bli boligbebyggelse med skjermede uteoppholdsarealer på bakkeplan mot sør og vest. Denne delen kan også egne seg som en høyskole campus eller andre type næringslokaler med et torg/ møteplass i forkant.

WHAT

Mulighetsstudie

WHERE

Oslo

WHEN

2015

bottom of page