top of page

Det foreslåtte tiltaket er en utvidelse av eksisterende underetasjer, U1 og U2, under forhagen mellom Inkognitogata og bygget. Disse etasjene får i dag dagslys fra en smal lyssjakt som går rundt bygget på to sider. Utvidelsen av disse etasjene vi kunne gi gode dagslysforhold til begge underetasjene i den eksisterende delen, og nye attraktive arealer der vi utvider.

INKOGNITO-
GATA, OSLO

WHAT

Mulighetsstudie

WHERE

Oslo

WHEN

2019

bottom of page