top of page
GAMLE
BORGEN VEI 3

Vårt fokus i dette studie er å avklare muligheter og begrensninger ved eksisterende bygg med tanke på transformasjon fra et spesialisert enbrukerbygg til et flerbrukerbygg. Dagens reguleringsformål for tomten er forretning/kontor og industri. Tomten har gode parkeringsmuligheter på terreng og i P-kjeller. Det er kort avstand til E-18 og gåavstand til Asker sentrum.
Offentlig kommunikasjon er mulig da det ligger flere bussholdeplasser i umiddelbar nærhet.
Dagens regulering åpner opp for utvidelse av anlegget i form av flere tilbygg i henhold til en bebyggelsesplan. Store restarealer på tomten i sør med gressplen kan egne seg som restitusjonsareal eller mulig boligutvikling. Forstudie på disse mulighetene foreligger, og innspill til rullering av kommuneplan er innsendt. Disse arealene ligger godt skjermet fra støy og har gode solforhold.

WHAT

Rehabilitering

WHERE

Asker

WHEN

2020 - 

bottom of page