Prosjektet prøver i størst mulig grad å ta hensyn til tomtens  topografi og tilliggende småhusbebyggelse. I nærområdet ligger det bygg fra flere tidsepoker med forskjellige stilarter og utrykk. Vi har prøvd å skape et prosjekt med en egenidentidet tilpasset småhusplanen. 3 hus i rekke og to eneboliger over tre plan er samlet rundt en grønn kjerne med gode felles uteoppholdsarealer Prosjektet gis et oppsluttende utrykk ved bruk av gjentagende former og like overflater. Bilparkering er plassert i et underordisk anlegg under deler av bebyggelsen for å ikke oppta verdifulle oppholdsarealer på bakkeplan.

MYRERSKOG
VEIEN, OSLO

WHAT

Bolig

WHERE

Oslo

WHEN

2019

TA
KONTAKT

Trondheimsveien 184, 0570 OSLO

post(a)reaktor.as  telefon: 911 66 545

© 2019 by Reaktor as. Proudly created with Wix.com

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon