top of page
ØSTRE AKER 
VEI 17/19

Vi utfører en byreparasjon ved å skape en ny romlig sammenheng på bakkeplan mellom Økern T-banestasjon, den grønne aksen langs Alnabanen, Ulvenveien og Økernsenteret. På tomtens vestside etableres en offentlig tilgjengelig plass som trekkes lys inn i kjernen av Økern.

Grepet vil bedre tilgjengeligheten og sammenhengen i området.Dette vil også åpne for nye tverrforbindelser og gi økt døgnkontinuerlig aktivitet.

WHAT

Volumstudie

WHERE

Oslo

WHEN

2018-

bottom of page