top of page
ROSENHOLM
VEIEN, OSLO

Vi har sett på mulighet for å etablerer butikk ved å utvide arealet i med et tilbygg. på 1. etasjeplan.Deler av nytt tilbygg vil kunne ha to etasjer, her kan man tenke frisør, tannlege etc. Eksisterende 2-4. etasje opprettholdes som kontorer.

 

Det etableres p-kjeller under nytt tilbygg. Dette kobles sammen med eksisterende p-kjeller, nordre bygg. Vi beholder dagens nedkjøring som enveis innkjøring, og etablerer ny utkjøring for hele p-arealet i syd. Vi ser store fordeler i at flere busslinjer stopper i tilknytning til tomten, i tillegg til gang og sykkelveien som passerer utenfor butikkfasaden. Prosjektet er foreløpig stoppet i påvent av ny områdeplan som skal utarbeides av kommunen ca 2021.

WHAT

Mulighetsstudie

WHERE

Oslo

WHEN

2019

bottom of page