top of page

Et av bybanens nye knutepunkt, Sandslimarka, skal transformeres fra industri og næring til urbant bolig- og næringsområde. Vi har i samarbeid med Line Solgaard Arkitekter AS utarbeidet et skisseprosjekt som viser første kvartal og første skritt i transformasjonen. Ca 300 nye boliger.

 

WHAT

Volumstudie

WHERE

Bergen

WHEN

Mai 2018

bottom of page