top of page
SKØYENBAKKEN

Kunden hadde ønske om å utvide boligen i 1. etasje med tanke på å kunne fortsette å bo der livet ut. Alle hovedfunksjoner skulle kunne tilrettelegges på 1.plan. Vi valgte å utvide bygget på en del av tomten hvor et volum ikke ville konkurrere med den bevaringsverdige hagen og huset. I den forbindelse ble et anneks flyttet til en ny posisjon ved tomtens adkomstvei. Det nye volumet ble prosjektert som et kontrasterende element som underordner seg hovedbølet. Det nye volumet er tenkt å ha slektskap med hageanlegget på den måten at det utføres i et rustikk materiale; plassstøpt betong med wireoppheng på yttervegger. Dette tillater at veggene kan gro igjen med klatreplanter.

Totalentreprenør: På Millimeter'n

WHAT

Bolig

WHERE

Oslo

WHEN

2016-2021

bottom of page