top of page
STRØMSBORG
VEIEN, OSLO

Tomten har et bratt terreng og ligger i et byggefelt med eldre og nyere bebyggelse. Et nøytralt og enkelt fasadeuttrykk er i stil med den eldre bebyggelsen, og vil gi et rolig inntrykk i et mangfold av tidsepoker og farger.

 

Det var ønske om åpne romløsninger og utsikt, i tillegg til homogent materialbruk og en logisk oppbygget konstruksjon som kunne oppleves gjennom alle etasjer. Dette dannet grunnlag for en spennende romforløp med varierende etasjehøyder og utgang til terreng på flere nivå.

Totalentreprenør: På Millimeter'n

WHAT

Bolig

WHERE

Oslo

WHEN

2017

bottom of page